Forskningsprosjekt


4B-studien: Benmargsfett, blodsukker, bariatrisk kirurgi, og benhelse

Vitenskapelig tittel:

CHANGES IN MARROW ADIPOSE TISSUE IN RELATION TO BONE LOSS AND IMPROVED INSULIN SENSITIVITY AFTER BARIATRIC SURGERY: IDENTIFICATION OF BIOMARKERS AND NEW METABOLIC PATHWAYSProsjektbeskrivelse:
4B studien vil se på endringer i benmargsfett hos sykelig overvektige pasienter som opereres med fedmekirurgi. Pasientene som deltar i studien vil undersøkes før og 1 år etter fedmekirurgi. Endringer i benmargsfett vil ses i sammenheng med endringer i kroppsvekt, insulin sensitivitet og benhelse. Benmargsfett vil undersøkes med MR og benmargsbiopsi. Videre vil det tas blodprøver, urinprøver, glukose målinger, bentetthetsmålinger og fettbiopsier. Studien vil gi mer kunnskap om benmargsfett og dets rolle i kroppen, hvordan det henger sammen med energiomsettnigen og benhelsen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/604 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik F. Eriksen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Helse Sør-Øst (PhD midler). Det vil søkes om driftsmidler fra diverese interne og eksterne kilder.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord