Forskningsprosjekt


Telemetriovervåkning: arytmi, intervensjon og overvåkningsvarighet. En multisenterstudie

Vitenskapelig tittel:

Arrhytmia, interventions and length of stay in in-hospital telemetry monitoring. An observational multicenter study.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke omfanget av alvorlig arytmi, påfølgende behandling og varighet av overvåkning både hos pasienter som forordnes til telemetriovervåkning og hos pasienter uten indikasjon for overvåkning, men som likevel blir overvåket. I tillegg vil det, ved hjelp av informasjon hentet fra Norsk Pasientregister (NPR), hentes ut opplysninger om pasienter med innleggelsesdiagnoser som samsvarer med retningslinjer for overvåkning, men som av ulike årsaker ikke får tilbud om overvåkning. Pasientene vil bli fulgt opp fra innleggelse til utreise fra sykehuset. Studien vil pågå i 4-8 uker ved tre universitetssykehus. Prosjektet tar sikte på å vinne ny kunnskap om helsepersonells etterlevelse av retningslinjer for telemetriovervåkning. I tillegg ønsker forskergruppen å avdekke volum av behandlingskrevende arytmi samt død – både for pasientgruppen som blir overvåket og de som ikke blir det.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/561 Prosjektstart: 13.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Merete Norekvål
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen finansieringskilder per i dag, men det er søkt om ekstern delfinansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK vest
10.04.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest