Forskningsprosjekt


Bedømmelse av hjertefunksjon ved hjelp av medisinsk radar

Vitenskapelig tittel:

Assessment of myocardial function by novel medical radarProsjektbeskrivelse:
I de senere år er det utviklet radarteknologi som fungerer over korte avstander. Den såkalte kortholdsradaren har meget høy oppløselighet, trenger lettere inn i kroppen enn ultralyd, avgir 100-1000 ganger mindre stråling enn mobiltelefoner og anses å være ufarlig i bruk. ”Ventricorder” er en håndholdt kortholdsradar for deteksjon av hjertebevegelse utviklet av det norske firmaet Novelda AS. Dette batteridrevne apparatet plasseres over brystbeinet, og vil i løpet av 1-2 minutter samle store datamengder om hjertets bevegelsesmønster som overføres til en PC for analyse i etterkant. Vi ønsker å utføre en diagnostisk studie hvor pasienter med hjertesvikt og hjerteinfarkt undersøkes med denne kortholdsradaren for å avgjøre om endringer i hjertets bevegelsesmønster som foreligger ved disse tilstanden kan påvises. Som sammenlikningsgrunnlag gjøres ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi) som er en veletablert metode for bedømmelse av hjertefunksjonen ved hjertesvikt og hjerteinfarkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/727 Prosjektstart: 15.04.2015 Prosjektslutt: 15.04.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Thor Edvardsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehus, Forskningsrådet (via Center for Cardiological Innovation, SFI ved OUS finanisert av forskningsrådet) i form av stipendiatforskning.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2015 REK sør-øst