Forskningsprosjekt


Akutt blodpropp i forbindelse med cellegiftbehandling av testikkelkreft

Vitenskapelig tittel:

Acute thromboembolism during chemotherapy for metastatic testicular germ-cell cancers: A national retrospective studyProsjektbeskrivelse:
Testikkelkreft er den vanligste kreftformen blant unge menn.Cisplatin-basert cellegift er hjørnesteinen i behandling av menn med utbredt testikkelkreft og kurerer >90% av pasientene. De alvorligste akutte bivirkningene av denne behandlingen er infeksjoner og blodpropp. Tidligere studier har ikke klart å identifisere klare risikofaktorer for blodpropp. Hensikten med denne studien er å kartlegge forekomst og risikofaktorer for akutt blodpropp i forbindelse med cellegiftbehandling for utbredt testikkelkreft. Vi vil inkludere alle norske menn behandlet med cisplatin-basert cellegift for utbredt testikkelkreft i perioden 01.01.2000 til 31.12.2014 (ca 1400 menn). Behandlingen av disse pasientene skjer kun ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen Trondheim og Tromsø. Studien er en nasjonal retrospektiv studie som vil basere seg på registrering av opplysninger fra pasientjournaler. Studien har en potensiell helsemessig nytte primært for fremtidige pasienter med utbredt testikkelkreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/602 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Sagstuen Haugnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet skal søkes finansiert gjennom lønnsmidler fra Kreftforeningen (kvalifiseringsstipend) og Helse-Nord (post-doc) for prosjektleder hege S HaugnesForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord