Forskningsprosjekt


Prehospital avansert luftveishåndtering i Nordiske land, en prospektiv observasjonsstudie

Vitenskapelig tittel:

Pre-Hospital Advanced Airway Management in the Nordic Countries

–      A Prospective Multicentre Observational StudyProsjektbeskrivelse:
Måten bevisstløse pasienter med pusteproblemer behandles på før ankomst til sykehus varierer mye fra land til land, blant annet på grunn av at det er ulike yrkesgrupper som er tilgjengelig utenfor sykehus. Studien er en internasjonal multisenterstudie der formålet er å kartlegge og sammenlikne måten pasienter med behov for avansert luftveishåndtering behandles før ankomst sykehus i nordiske land. Man ønsker å benytte innsamlete opplysninger for å undersøke hvordan det går med pasientene etter ankomst. Blant annet vil man undersøke eventuelle forskjeller i vellykkede intubasjoner mellom yrkesgrupper. Studien vil ikke ha innvirkning på typen intervensjon som gjøres. Det søkes om fritak fra samtykke for bruk av registrerte data. Det er snakk om opplysninger fra totalt 1076 pasienter fra 12 ulike nordiske sentre.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/545 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen Fevang
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet baserer seg på innhenting av opplysninger og finansiering vil i hovedsak bety frikjøp av arbeidstid for prosjektets hovedansvarlige. Stiftelsen Norsk Luftambulanse finansierer PhD-utdanning både for prosjektets hovedforfatter, Mikael Gellerfors og prosjektleder i Norge, Espen Fevang. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding: Prehospital avansert luftveishåndtering i Nordiske land, en prospektiv observasjonsstudie
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK vest
10.01.2018 REK vest