Forskningsprosjekt


Er det forskjeller i kreftrelatert overlevelse mellom grupper med ulik etnisk bakgrunn?

Vitenskapelig tittel:

Er det forskjeller i kreftrelatert overlevelse mellom grupper med ulik etnisk bakgrunn? Skyldes denne forskjellen forsinket diagnostikk eller ulik tumorbiologi?Prosjektbeskrivelse:
Innvandrere er en voksende gruppe i Norge og utgjør 14,9 % av befolkningen. Statistikk fra SSB viser at innvandrergrupper er overrepresentert i lavere sosioøkonomisk status (SØS) i forhold til majoritetsbefolkningen. SØS har en innvirkning på en persons helse og spesielt på kreft overlevelse. Det er ukjent om det finnes etniske forskjeller i kreftspesifikk overlevelse finnes i Norge. Hovedformålet med studien er å undersøke om det er etniske forskjeller i kreftspesifikk overlevelse for urologiske kreftsykdommer og undersøke medvirkende faktorer. Prosjektet er i samarbeid med det nasjonale overlevelsesregisterdataprosjektet ved Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten. Data fra det nasjonale overlevelsesregisterdataprosjektet vil samholdt med data fra pasientadministrative system fra landets sykehus for å identifisere kreftpasienter med etnisk bakgrunn. Datasettet vil så kobles til dødårsakregisteret og kreftregisteret for å kartlegge overlevelse og sykdomsspesifikke faktorer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/977 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stig Mueller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sørøst- Vestre Viken HF, Akershus Universitetssykehus HFForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst