Forskningsprosjekt


IBSEN III

Vitenskapelig tittel:

Inflammatory Bowel Disease in South Eastern Norway (IBSEN III). Clinical epidemiology, diagnostic and prognostic factors in inflammatory bowel disease.Prosjektbeskrivelse:
Mer kunnskap om årsaker til, risikofaktorer for og følger av IBD (inflammatorisk tarmsykdom, dvs. ulcerøs kolitt og Crohns sykdom) er nødvendig for å kunne tilby bedre behandling og oppfølging til denne pasientgruppen. IBSEN III er en stor observasjonsstudie hvor vi vil undersøke alle som blir diagnostisert med IBD i Helse Sør-Øst i en 3-årsperiode. Pasientene følges med kontroller i 5 år. De vil bli undersøkt og behandlet i henhold til vanlig klinisk rutine, men i tillegg vil vi samle inn ekstra blod, vev og avføringsprøver, en rekke data om faktorer som vi tror kan gi økt risiko for sykdom (feks. medisinbruk og diett) samt data om hvordan pasientene selv opplever sin sykdom. Disse dataene kan vi bruke til å se på hvordan forekomsten av IBD utvikler seg og sykdomsforløpet til pasientgruppen. Med bakgrunn i dette kan vi ved å analysere en rekke faktorer i blod, vev og avføring undersøke om disse kan gi oss informasjon om risikofaktorer for diagnose og for alvorlig sykdomsforløp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/946 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Marte Lie Høivik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler fra HSØ, Ekstrastiftelsen, Forskningsrådet, European Crohns and Colitis Organisation, Takeda Pharmaceuticals.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskningsprosjekt, Nivå: Doktorgrads og postdoktorprosjekter
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst