Generell forskningsbiobank


AstraZeneca forskningsbiobank

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med forskningsbiobanken vil som oftest være å undersøke effekt og/eller sikkerhet av våre legemidler som er gjenstand for kliniske legemiddelutprøvinger. Formålet kan også være å skaffe til veie eller etterprøve kunnskap om legemidlets påvirkning av fysiologiske funksjoner, interaksjoner, bivirkninger, opptak, metabolisme og utskillelse, eller for å studere terapeutisk verdi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/41

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Kristin Løseth
Forskningsansvarlig(e):  AstraZeneca


Behandlet i REK
DatoREK