Forskningsprosjekt


Temporær pacemakerbehandling

Vitenskapelig tittel:
Temporær pacemakerbehandling - En prospektiv registrering av insidens, suksessrate og komplikasjoner ved akutte og elektive prosedyrer. En multi-senterstudie i Helse Sør-Øst

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fem sykehus i Helse Sør-Øst. Formålet er å kartlegge komplikasjonsrate ved temporær pacemakerbehandling. Bruken av slik behandling er gått ned i de siste tiårene samtidig som antallet potensielle kirurger til å foreta operasjonen er gått opp. Komplikasjonsraten ved slike inngrep har i følge søknaden vist seg å være assosiert med erfaringen til den aktuelle kirurg. I studien skal en kartlegge gunstig effekt ved slike operasjoner versus komplikasjonsrate. Omlag 100 tidligere pasienter tenkes inkludert i studien over en periode på ett år. Studien skal bruke helseopplysninger fra behandlingen, det skal ikke gjøres noen intervensjoner i forhold til deltakerne. Det skal ikke innhentes samtykke fra deltakerne.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/85 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 31.03.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Erik Otterstad
Forskningsansvarlig(e):  Hjerteforskningssenterert
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Oversender sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK sør-øst