Forskningsprosjekt


Behandlingssekvens ved antatt operabel kreft i bukspyttkjertelen

Vitenskapelig tittel:

Treatment sequencing in resectable pancreatic cancer -

Norwegian Pancreatic Cancer Trial (NorPACT) – 1 Prosjektbeskrivelse:
Kreft i bukspyttkjertelen er en alvorlig kreftform som få overlever.Omtrent 15 % av pasientene kan tilbys potensielt kurativ kirurgisk behandling.Standardbehandling av denne kreftformen er operasjon etterfulgt av cellegiftbehandling i 6 måneder.Det er vist at kun ca 60 % av pasientene som blir operert gjennomfører behandling med cellegift etter operasjonen.Resten av pasientene starter ikke, eller fullfører ikke, den planlagte cellegiftbehandling pga komplikasjoner eller redusert almenntilstand etter operasjonen, eller pga raskt tilbakefall av sykdommen.Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe står bak denne studien hvor pasientene randomiseres til 1) operasjon direkte etterfulgt av cellegiftbehandling eller 2) cellegiftbehandling etterfulgt av operasjon og cellegiftbehandling.Studien vil gi ny kunnskap om overlevelsen bedres ved å gi deler av cellegiftbehandlingen før operasjonen og hvilket behandlingsalternativ som bør anbefales pasienter med antatt operabel kreft i bukspyttkjertelen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/610 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Jørgen Labori
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

De enkelte norske universitetssykehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord
18.08.2016 REK nord
04.01.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord