Forskningsprosjekt


Immunsvar etter årlige influensavaksinasjon

Vitenskapelig tittel:

Responses of human dendritic cells to influenza vaccine in vitro and in vivoProsjektbeskrivelse:
Studien vil benytte allerede innsamlete blodprøver som er laget i en generell biobank for influensa. Forskerne vil sende prøvene til Nederland for genanalyse. Hensikten er å undersøke om genene kan predikere beskyttende immunsvar etter vaksinasjon. Man vil benytte en metode for å måle genuttrykk i in-vitro-stimulerte lymfocytter fra vaksinerte personer. Genuttrykk vil bli analyserte og korrelerte med data om influensaspesifikke humoral og cellulær immunitet. Formålet er å utvikle bedre metoder for å måle beskyttelse etter influensavaksinasjon. Dette vil ha fordeler ved f.eks. identifisering av individer som ikke respondere på én dose vaksine og eventuelt trenger to doser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/874 Prosjektstart: 06.04.2015 Prosjektslutt: 05.04.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rebecca Jane Cox
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Innsamlingen er finansiert fra influensasenteret.Forskningsdata: Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Immunologi, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
H1N1Vacc - Generell forskningsbiobank for influensa
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK vest
17.09.2015 REK vest