Forskningsprosjekt


Etterlevelse av behandling med medisiner hos pasienter med ryggmargsskade

Vitenskapelig tittel:

Legemiddelbruk ved ryggmargsskade. Holdning til og etterlevelse av legemiddelbehandling hos pasienter med ryggmargskade behandlet ved Sunnaas sykehus HF

 

 Prosjektbeskrivelse:
Verdens helseorganisasjon anslår at etterlevelse av legemiddelbehandling hos pasienter med kroniske tilstander er lav, mellom 30 og 50 % bruker legemidlene etter legens forskrivning. Etterlevelse hos pasienter med ryggmargsskade er svært lite studert, men en studie indikerer enda lavere grad av etterlevelse. Hovedhensikten med studien er å kartlegge legemiddelbruk hos pasienter med ryggmargsskade, samt å undersøke holdning til og etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Vi ønsker også å undersøke om det kan være en sammenheng mellom grad av etterlevelse og hvor mye spasmer og smerter pasientene opplever.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/724 Prosjektstart: 16.08.2015 Prosjektslutt: 01.03.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Liv Mathiesen
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Sykehusapotekene HF og Sunnaas sukehus. Resultatene vil inngå i en masteroppgave i farmasiForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2015 REK sør-øst