Forskningsprosjekt


Bruk av vanedannende legemidler i Norge

Vitenskapelig tittel:
Bruk av vanedannende legemidler i Norge: En populasjonsbasert registerstudie

Prosjektbeskrivelse:
I Stortingsmeldingen om legemiddelpolitikken (St.meld. nr. 18, 2004-2005) understrekes at riktig faglig og økonomisk legemiddelbruk vil ha positive ringvirkninger for hele samfunnet, siden pasientene vil kunne oppleve bedre helse og livskvalitet, helsetjenesten kan frigjøre behandlingstid, sykefraværet reduseres og ressurser frigjøres til bruk på andre deler av helsesektoren. NOU-rapporten om forskning på rusmiddelfeltet peker på at det sannsynligvis er et betydelig omfang av personer med misbruk av vanedannende legemidler i Norge, og at dette i stor grad er et ”usynlig” misbruk (NOU, 2003). Formålet med forskningsprosjektet er å frambringe økt viten om brukermønster av vanedannende legemidler blant ulike typer pasientgrupper, samt å avdekke eventuelle sosiale og geografiske forskjeller. Prosjektet vil bidra til et dokumentert beslutningsgrunnlag for prioritering og utarbeidelse av målrettede tiltak for å oppnå riktigere bruk av vanedannende legemidler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/72 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Pål Erling Martinussen
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt
26.03.2010 REK midt
17.02.2012 REK midt