Forskningsprosjekt


ConVenTU

Vitenskapelig tittel:

Oppfølging av barn med ventilasjonsrør (dren) i trommehinnen-

en randomisert, kontrollert multisenter studieProsjektbeskrivelse:
Ventilasjonsrør (dren) i trommehinnen er en av de hyppigste operasjonene på barn både i Norge og internasjonalt. Inngrepet gjøres for å bedre hørsel og språkutvikling og for å redusere øreplager. Langtidsresultatene av dren er derimot omdiskutert. Et overordnet mål med studien er å finne ut om kontroller etter drensinnleggelse i trommehinnen kan utføres ved behov hos fastlege uten at dette får negative konsekvenser for pasienten. Vi ønsker altså å undersøke om ulik oppfølging etter operasjon med dren i trommehinnen påvirker langtidseffekten av operasjonen. Primære endepunkter er barnets hørsel to og fire år etter operasjon, og sekundære endepunkter er væske i øret, antall re-operasjoner, subjektive plager, komplikasjonsrate og pasienttilfredshet. Dette er en multisenterstudie hvor barna randomiseres i 2 grupper hvor den ene gruppen kontrolleres av spesialithelsetjenesten og den andre gruppen kontrolleres av fastlegen ved behov. I studien innkalles barna til kontroll etter 2 og 4 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/902 Prosjektstart: 03.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anne-S. Helvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det skal søkes midler fra bl.a. Samarbeidsorganet,

Budsjett og finansieringsplan vedlegges.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst