Forskningsprosjekt


Tidlig oppdagelse av tilbakefall ved akutt myelogen leukemi hos barn

Vitenskapelig tittel:

Minimal restsykdom og tidlig detektering av residiv ved akiutt myelogen leukemi hos barnProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en add-on studie til NOPHO-DBH AML protokollen (behandling av AML hos barn). Prosjektet omhandler oppfølging av AML-barn det første året etter avsluttet terapi, med innsamling av blodprøver 1 x per måned for analyse på MRD (minimal restsykdom) med molekylærgenetiske metoder. Studien betyr svært liten endring i forhold til AML 2012 protokollen (blodprøvene hver måned det første året etter avsluttet terapi tas uansett, her er det kun tillegg av 5 ml blod). Prosjektet kan føre til tidlig oppdagelse av residiv og derfor bedring av overlevelsesmuligheter hos enkelte barn med kjente molekylærgenetiske markører. Det vil ellers være gevinst i form av bedre karakterisering av kreftcellene ved diagnose og residivtidspunktet, kobling av forskjellige markører til prognose, og materiale vil bli lagret til evt. analyse på senere tidspunkter når det skulle dukke opp nye, hittil ukjente markører. Dette vil ha viktige implikasjoner for utforming av fremtidige behandlingsprotokoller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/702 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bernward Zeller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringskilder nødvendigForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
NOPHO-DBH AML 2012 biobank Uppsala
NOPHO-DBH AML 2012 biobank Uppsala
Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst