Forskningsprosjekt


Spørreskjema i den offentlige mammografiscreeningen i Norge

Vitenskapelig tittel:
Utilization of data from the questionnaire used in the Norwegian Breast Cancer Screening Program to estimate risk of different breast cancer types and to analyze prognostic factors

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om å koble innsamlede data fra en spørreskjemaundersøkelse til informasjon fra Kreftregisteret. Prosjektleder er førsteamanuensis Solveig Hofvind ved Kreftregisteret. Forskningsansvarlig er Kreftregisteret ved Frøydis Landmark. Spørreskjemadata er innhentet i 2006-2008 gjennom den offentlige mammografiscreeningen i Norge og avlevering av spørreskjema regnes som et informert samtykke til at dataene kan brukes. Spørreskjemaundersøkelsen gir informasjon om en rekke potensielle risikofaktorer for utvikling av brystkreft. Ved kobling av data til Kreftregisteret vil risikofaktorer kunne evalueres i forhold til faktisk kreftforekomst hos norske kvinner i alderen 50-69 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/64 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Solveig Hofvind
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Den offentlige mammografiscreeningen i Norge
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttrapport
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK sør-øst
04.05.2011 REK sør-øst