Forskningsprosjekt


Glykert albumin som biomarkør for blodsukker

Vitenskapelig tittel:

Glycated albumin as a biomarker for the control of blood glucoseProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er utvikling og validering av en ny metode for måling av langtidsblodsukker, som alternativ til HbA1c for pasienter som gjennomgår behandling med hemodialyse. Mellom 200-500 pasientprøver som er sendt til laboratoriet for HbA1c-analyse skal gjennomgås og sammenliknes med analyser av glykert albumin.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/345 Prosjektstart: 25.02.2015 Prosjektslutt: 29.05.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Cato Brede
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen, dessverre.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Kjemi, Nivå: BSc
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon - Glykert albumin som biomarkør for blodsukker
Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2015 REK vest
14.01.2016 REK vest
29.11.2017 REK vest