Forskningsprosjekt


Kronisk utmattelsessyndrom / Myalgisk Encefalopati, en randomisert og kontrollert studie for å måle effekt av behandling

Vitenskapelig tittel:

Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalopathy – a Randomized Controlled Trial on effect of treatmentProsjektbeskrivelse:
CFS / ME kjennetegnes av uforklart og invalidiserende utmattelse med ukjent etiologi. Det finnes ingen kjent effektiv behandling for å kurere sykdommen. Sykehuset Vestfold (SiV) har tre ulike behandlingsprogram: 1.Innleggelse ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering 2. Poliklinisk Lærings og mestringssenter kurs ved Klinikk Medisin 3. Poliklinisk Raskere tilbake program. SiV ønsker å starte en randomisert kontrollert studie for å evaluere behandlingene. Forskningsspørsmål: Er det betydelig forskjell i symptomene etter behandlingen?• Er det betydelig forskjell mellom de tre behandlingsprogrammene ved korttidseffekt (1 og 3 mnd)? • Er det betydelig forskjell mellom de tre behandlingsoppleggene ved langtidseffekt (6, 9 og 12 mnd)? Hensikten er å evaluere de tre eksisterende behandlingsprogrammene for å imøtekomme mangelen på forskning av behandling. Resultatene fra studien har et innovasjonspotensial i form av bedre helsetjenester til beste for pasient og samfunn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2429 Prosjektstart: 06.03.2016 Prosjektslutt: 19.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anika Jordbru
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er avhengig av ekstern finansiering. Det søkes å gjennomføre som et Phd forløp. Det søkes om midler fra forskningsrådet, Helse Sør-Øst og fra eget sykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Fakultet for helsevitenskap, Institutt for helsefremmende arbeid, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst