Forskningsprosjekt


EnergiBalanse og Brystkreft Aspekter gjennom livet (EBBA life)

Vitenskapelig tittel:

The EBBA-Life study (Energy Balance and Breast Cancer Aspects) throughout Life

A cohort study of breast cancer risk and prognosis - The Tromsø study

 Prosjektbeskrivelse:
Brystkreft er den vanligste kreftsykdommen blant kvinner både i Norge og i resten av verden. Samtidig som vi har sett en stigning i antall brystkrefttilfeller i Norge har vi også sett en økning i hele befolkningen av overvekt. Overvekt er assosiert med økning i hormoner, vekstfaktorer og lipider i blodet. Dette er faktorer som også kan være assosiert med brystkreftrisiko og redusert brystkreftoverlevelse. Det er imidlertidig usikkert om hvordan vektendring, endring i nivå av hormoner, kolesterol og vekstfaktorer over tid påvirker risikoen for brystkreft, svulstens aggresivitet og brystkreftoverlevelse. I dette prosjektet skal data fra Tromsøunderøskelsen (2-7) brukes sammen med data registrert fra Kreftregisteret og kliniske journal opplysninger fra Universitetsykehuset i Nord-Norge. Denne kunnskapen vil kunne gi oss konkret informasjon til nytte i forebygging av brystkreft og i den kliniske hverdag i behandling og oppfølging av brystkreftpasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/599 Prosjektstart: 24.02.2015 Prosjektslutt: 28.02.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Inger Thune
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsrådet, Extrastiftelsen Helse og RehabiliteringForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Biobank ved patologisk anatomisk avdeling UNN
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord