Forskningsprosjekt


Blodstatus i en samisk og norsk befolkning i nord.

Vitenskapelig tittel:

Hemoglobin, jernstatus og vitamin B12, og folat i SAMINOR- studien.Prosjektbeskrivelse:
Blodmangel og jernmangel er et stort globalt helseproblem. Hovedårsakene til dette er dårlig ernæring og kroniske sykdommer. Anemi og jernmangel er derfor gode helseindikatorer på samfunns- og miljøutfordringer. Det foreligger ingen kunnskap om blodprosent nivå eller vitamin B12 og folat i ei samisk og norsk befolkning i nord. Blodets sammensetning påvirkes av flere forhold relatert til livsstil. Hvordan blodets sammensetning er og hva som påvirker det er noe av det SAMINOR 2 undersøkelsen kan gi svar på. Det overordnede målet er å analysere nivåer av blodprosent, jern og vitaminer i SAMINOR 2 i relasjon til bosted, aldersgrupper, kjønn og etniske grupper. Det vil også gjøres analyser for hva som predikerer normal eller unormale verdier gjennom å se på fettnivå i blodet, ernæring, kliniske mål som kroppsmasse indeks (KMI), vekt, selvrapporterte sykdommer og selvrapportert helse. Et viktig formål er også å se på jernstatus i et langsgående løp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/390 Prosjektstart: 24.02.2015 Prosjektslutt: 24.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Analysene og innsamling av data er gjennomført. Påløpende utgifter i dette prosjketet finansieres av Senter for samisk helseforskning.Forskningsdata: Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
SAMINOR
Behandlet i REK
DatoREK
12.03.2015 REK nord