Forskningsprosjekt


Effekt av ernæringsbehandling hos barn

Vitenskapelig tittel:

Malnutrition Intervention Study (MIntS) - Effects of oral nutrition supplements in children with disease associated underweightProsjektbeskrivelse:
Studien er en oppfølgningsstudie til en stor europeisk multisenterstudie. Denne viste høy forekomst av sykdomsrelatert underernæring hos hospitaliserte barn, og at dette bidro til økt liggetid, flere komplikasjoner og redusert livskvalitet. En nylig studie ved Oslo Universitetssykehus (OUS) fant også at 17 % av våre innlagte barn var underernærte. For å teste om ernæringsbehandling kan redusere liggetid, bedre vekst og livskvalitet hos underernærte barn,ønsker vi derfor å kartlegge ernæringsstatus til barn som kommer til undersøkelse ved OUS. Barn i aldersgruppen 2-12 år med ernæringsmessig risiko vil bli tilbudt deltagelse i studien, og de vil bli randomisert til enten kun kostveiledning eller til kostveiledning kombinert med ekstra næringsdrikk. Studien vil gå over 3 måneder. Man ønsker å undersøke 213 barn fra 11 land. Formålet med studien er å kartlegge effekten av ernæringsbehandlingen for dermed sikrere å kunne gi den behandlingen som gir best effekt (evidence based),.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/379 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sissel Jennifer Moltu
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Behandling av barn med underernæringsrelaterte utfordringer er etablert praksis ved Barneklinikken ved at legene henviser til klinisk ernæringsfysiolog. Presjektarbeidet vil inngå i vanlig arbeid for prosjektmedarbeiderne etter avtale med leder. Blodprøver som tas er rutineprøver ved behandling av barn med unerernæringsrelaterte problemer. Utgifter til næringsdrikker dekkes av Nutricia etter avtale i multisenter prosjektet. Ved behov for andre næringsdrikker vil HELFO søkes om dekning av utgifter, og dette vil alltid gjøres hvis barnet trenger å fortsette med behandlingen etter at studien er ferdig. Utstyr til gjennomføring av studien er standard utstyr som er tilgjengelig på Barneklinikken.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst