Forskningsprosjekt


Internett-basert behandling av komplisert sorg - en pilotstudie

Prosjektbeskrivelse:
Å miste en nær person er en universell menneskelig erfaring. De fleste sørgende håndterer og tilpasser seg tapet over tid og vil ikke ha behov for noen profesjonell hjelp. En betydelig andel av sørgende opplever imidlertid en vedvarende og intens lengsel etter den avdøde og vansker med å godta tapet i mer enn seks måneder, såkalt komplisert eller forlenget sorg. Formålet med prosjektet er en første evaluering av en norsk internett-basert behandling for komplisert sorg. Intervensjonen består av ti skriveoppgaver over en 5- ukers periode med tilbakemeldinger fra en terapeut. I denne pilotstudien skal effekten av behandlingen evalueres. Deltakernes opplevelse av intervensjonen skal undersøkes ved hjelp av et kvalitativt intervju.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/388 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Thimm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av Universitetet i Tromsø.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Internett-basert behandling av komplisert sorg - en pilotstudie
Behandlet i REK
DatoREK
12.03.2015 REK nord
10.09.2015 REK nord
15.10.2015 REK nord
02.02.2017 REK nord
10.01.2019 REK nord