Forskningsprosjekt


Den relative alderseffektens betydning for barnas helse, atferd og læringsrelaterte forhold i skolen. Ung-HUNT

Prosjektbeskrivelse:
Tidligere forskning viser at den relativ alderseffekten (RAE) elever opplever i sin klasse har en sammenheng med akademiske prestasjoner og sportslige prestasjoner. I dette prosjektet er målet og finne ut om den relative alderseffekten kan ha noe å si på skoleelevers helse, symptomer, atferd og andre skolerelaterte forhold i ungdomstiden. Datamaterialet som er tenkt brukt i denne oppgaven kommer fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), med bruk av data fra UNG-HUNT3 (2006-08). HUNT er Norges største helseundersøkelse og dekker en hel fylkesbefolkning av ungdommer. Variablene som skal benyttes er fødselsmåned eller kvartal, kjønn, skoletrinn og selvrapporterte helserelaterte tilstander, men også pedagogiske spørsmål som tar for seg hvordan elevene føler de fungerer og klarer seg på skolen. Bedre kunnskap om relative alderseffekter kan bidra til utvikling av en pedagogikk som forebygger problemer som skyldes relative aldersforskjeller i skoleklasser
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/387 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egeninnsats ved NTNU.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Pedagogikk, Nivå: Bachelor
Sluttmelding/publikasjon: Den relative alderseffektens betydning for barnas helse, atferd og læringsrelaterte forhold i skolen. Ung-HUNT
Behandlet i REK
DatoREK
12.03.2015 REK nord
10.01.2019 REK nord