Forskningsprosjekt


ADHD og komorbide lidelser

Vitenskapelig tittel:

ADHD og komorbide lidelserProsjektbeskrivelse:
Dette er en studie av 700 voksne pasienter som er utredet for ADHD. Vi vil undersøke forekomsten av komorbide lidelser, evnenivå, og emosjonell dysregulering, og relatere dette til kjønn alder og sosiale faktorer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/426 Prosjektstart: 22.02.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen Anker
Forskningsansvarlig(e):  Universitet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Legeforeningen har bemidlet prosjekltet med to mnd lønn dersom godkjønning fra REK. En vil søke Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, narkolepsi og Tourettes syndrom om midler. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisinske fakultet, Nivå: dr. philos
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst