Forskningsprosjekt


MRI hjernestruktur og gener - sammenheng til hjernesykdom og kliniske karakteristika

Vitenskapelig tittel:

Brain imaging genetics - relationship to diagnosis, clinical characteristics and outcome. Prosjektbeskrivelse:
Hjernesykdommer har en stor betydning for folkehelsen, men forståelse av årsaker, effekt av gener og hva som bidrar til kliniske kjennetegn og forløp inkl. behandling er fremdeles mangelfull. VI vil derfor kartlegge vanlig genetisk variasjon i hjernens struktur. Hovedformålet er å bruke biologisk materiale sammen med informasjonen samlet inn gjennom vanlig klinisk utredning av hjernesykdommer, til å forstå årsaker, bedre diagnostikk og behandling av hjernesykdommer. Vi vil undersøke hjernebilder (Magnetisk resonans imaging, MRI) og arvestoff fra blod/spyttprøver tatt under utredning av hjernesykdom i klinisk praksis til studere hjerneavvik som er genetisk bestemt, hvordan dette har sammenheng med diagnostisk kategorier, og med symptomer og kjennetegn på tvers av sykdomskategori. Vi vil undersøke genetiske faktorer for hjernesykdommer og avvikende hjerneforhold. Prosjektet er basert på data og materiale samlet i den tematiske biobanken ved Oslo Universitetssykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/423 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.03.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ole A. Andreassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NFR (NorMent), Helse Sør Øst (Kjernefasilitet MRI)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Psykologi, BIologi, genetikk, Nivå: PhD, Master
Materiale fra biobank:
Tematisk biobank for hjerneforskning koblet til hjerneavbildning
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst