Forskningsprosjekt


Hvordan engasjeres personer med mentale helseproblemer når de deltar i kreative aktiviteter på et treffsted

Vitenskapelig tittel:
To explore how engagement in art- and craft activities may promote participation in society for persons with mental health problems

Prosjektbeskrivelse:
Som en del av Opptrappingsplanen for psykisk helse, ble det etablert treffsteder som som blant annet har som formål å utvikle sosiale nettverk for mennesker som sliter med psykiske problemer eller ensomhet. I denne studien vil vi ved bruk av etnografisk metode finne ut av hvordan de som bruker et treffsted håndterer sitt hverdagsliv gjennom deltagelse i meningsfulle aktiviteter (dette treffstedet har fokus på bruk av kunst- og håndverksprodukter).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/138 Prosjektstart: 25.01.2010 Prosjektslutt: 30.07.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sissel Horghagen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2010 REK midt