Forskningsprosjekt


Schizofreni og drap

Vitenskapelig tittel:

Identifisering av psykologiske prediktorer for drap begått av mennesker med schizofreniProsjektbeskrivelse:
Vi har begrenset kunnskap om hvilke psykologiske forhold som kjennetegner personer med schizofreni som har begått drap. Kjennskap til slike psykologiske faktorer kan brukes både i risikovurderinger og i behandling. Formålet med dette prosjektet er å undersøke nevrokognitive, sosialkognitive og personlighetsmessige kjennetegn ved personer med schizofreni sammenlignet med personer med samme diagnose som ikke har begått drap. Det er grunn til å tro at svikt i reguleringsfunksjoner, i evne til å oppfatte andre menneskers følelser, samt dyssosiale personlighetstrekk kan være medvirkende årsaker til at noen mennesker med schizofreni begår drap. Prosjektet har som mål å kartlegge slike sammenhenger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/713 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 01.08.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Rishovd Rund
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Så langt kun Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, men vi vil søke en rekke nasjonale finansieringskilder i 2015.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: psykologi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst