Generell forskningsbiobank


Biobank for godartede tilstander i thyreoidea og parathyreoidea i Porsgrunn/Skien/Stavanger (Bio-TiPSS)

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om å samle inn biologisk materiale fra pasienter som henvises til Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset Telemark HF for utredning eller behandling av godartede sykdommer i skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertelen. Formålet med biobanken er å legge til rette for forskning på godartede skjoldbruskkjertel- og biskjoldbruskkjertellidelser. Voksne, samtykkekompetente deltakere vil bli spurt om å avgi prøver til biobanken.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1079 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Håvard Søiland
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Sykehuset Telemark HF
Finansieringskilder: Sykehuset Telemark HF og Helse Stavanger HF


Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK vest
27.10.2016 REK vest