Forskningsprosjekt


Vankomycin, tarmbakterier og koagulasjon

Vitenskapelig tittel:

Effects of oral vancomycin on the gut microbiome and coagulation parameters in healthy volunteersProsjektbeskrivelse:
Venøs trombose er en vandlig sykdom, med en insidens på ca en per 1000 pasientår. Tilstanden er alvorlig med høy morbiditet og mortalitet dersom den ikke behandles. I omtrent halvparten av tilfellene er utløsende årsak ukjent. De senere år har forskning forkusert på sammenheng mellom bakterieflora i tarm og ulike sykdommer. Vi tror det kan være en sammenheng mellom endring i tarmflora og risiko for venøs trombose. I denne studien ønsker vi derfor å endre sammensetningen i tarmfloraen hos unge friske frivillige med og uten overvekt ved å behandle de med antibiotika i en uke. Vi ønsker å undersøke om denne behandlingen fører til aktivering av blodlevringssystemet. Vi vil ta blodprøver og avføringsprøver av forsøkspersonene. Vi ønsker å inkludere 20 friske frivillige med normal vekt og 20 friske med BMI over 30.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/597 EudraCT-nummer: 2015-001262-25 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 01.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: John-Bjarne Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

TREC finansieres av the K.G. Jebsen FoundationForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker

Sluttmelding/publikasjon: Vankomycin, tarmbakterier og koagulasjon
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
04.02.2016 REK nord
11.04.2019 REK nord