Forskningsprosjekt


Hormonspiral som behandling ved forstadier til livmorkreft

Vitenskapelig tittel:

Significance of intrauterine progestogen therapy in endometrial    proliferative conditionsProsjektbeskrivelse:
I en nylig publisert nasjonal multisenter RCT sammenlignet vi tabletter som inneholdt progestin hormon med hormonspiralen "MIrena" i behandling av forstadier til livmorkreft. Sistnevnte ga 100 % terapi respons etter seks måneders behandlingstid. En ny og lavdosert hormonspiral (Jaydess, Bayer), frigjør 12 mikrogram levonorgestrel / d) som har en mindre T-ramme og smalere innsettings tube i forhold til Mirena, er nylig kommet på markedet. Denne spiraltypen kan være bedre egnet for kvinner som ikke har født og for postmenopausale kvinner med atrofi og stenose av livmorhalsen sammenlignet med den tradisjonelle hormonspiralen. I denne studien vil vi undersøke om den mindre spiraltypen er tilstrekkelig som behandling ved forstadier til livmorkreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/381 EudraCT-nummer: 2015-000612-17 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 01.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Ørbo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres gjennom forskningsmidler fra HelseNordForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Gynekologisk kreft, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Klinisk patologi
Behandlet i REK
DatoREK
12.03.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord
26.05.2016 REK nord