Forskningsprosjekt


Smerte ved rammepåsetting i lokalbedøvelse i forbindelse med gammaknivsbehandling

Vitenskapelig tittel:

Part 1) Pain during the Gamma Knife Procedure – a Prospective Randomized Study of Bupivacaine /Lidocaine vs. Lidocaine alone

Part 2) Pain during the Gamma Knife Procedure – a Prospective Randomized Study of Bupivacaine /Lidocaine /Bicarbonate vs. Bupivacaine /Lidocaine without BicarbonateProsjektbeskrivelse:
Smerteopplevelsen ved rammepåsetting i forbindelse med gammaknivsbehandling i lokal bedøvelse Gammaknivsbehandling er nøyaktig strålebehandling av godartede/ ondartede hjernesvulster eller karnøster og utføres ved hjelp av at en metallramme som festes med fire skruer til pasientens hode, vanligvis i lokalbedøvelse. Likevel opplever vi at mange pasienter opplever ulik grad av smerte under behandlingen. Formålet med studien er å evaluere effekten av å 1: kombinere langtidsvirkende og kortidsvirkende lokalbedøvelse; 2: bufre lokalbedøvelse på pasientenes smerteopplevelse ved rammepåsetting i forbindelse med gammaknivsbehandling. Alle voksne pasienter som behandles i gammakniven i lokal bedøvelse, vil få tilbud om å delta. Pasientene vil bli evaluert for subjektiv smerteopplevelse ved hjelp av visuell analog smerte skala (0-10) der null er smertefrihet og 10 er den verst tenkelige smerte. Vi ønsker å kartlegge tilstedeværelse av smerte og smerteintensitet i behandlingsgruppene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/376 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 01.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bente Sandvei Skeie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Postdoc og master, Nivå: Postdoc og master
Behandlet i REK
DatoREK
12.03.2015 REK nord
15.10.2015 REK nord