Forskningsprosjekt


Cardiac power i diagnostikk av lavt blodvolum

Vitenskapelig tittel:

Cardiac power ved simulering av sentral hypovolemi hos spontant pustende og ved non-invasiv overtrykksventilasjonProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke om respirasjonsvariasjon i cardiac power er et mer nøyaktig diagnostisk mål for hypovolemi enn de parametre som anvendes i klinisk praksis idag. Hypovolemi (lavt blodvolum) hos kritisk syke kan være vanskelig å diagnostisere, men er viktig å behandle. I dag er respirasjonsvariasjon i slagvolum og blodtrykk regnet blant de beste metodene for å avdekke hypovolemi. Cardiac power er produktet av blodtrykk og blodflyt i aorta, og kan måles ved ultralyd og kontinuerlig trykkmåling. I studien skal det undersøkes om cardiac power kan benyttes som en diagnostisk mål for hypovolemi. Det søkes om å benytte allerede innsamlede opplysninger fra et tidligere gjennomført prosjekt, «Endringer i fysiologiske variabler hos friske forsøkspersoner under endringer i blodvolum og pustemønster» (REK sør-øst saksnummer 2009/2180), der 14 friske deltakere gjennomgikk simulering av hypovolemi ved hjelp av Lower Body Negative Pressure. Aortaflow og blodtrykk ble monitorert og alle nødvendige opplysninger er innsamlet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/432 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Idar Kirkeby-Garstad
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiert av forskningsmidler fra Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St Olav hospitalForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD klinisk medisin, Nivå: PhD klinisk medisin
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst