Forskningsprosjekt


Aspekter av selvrapportert tannhelse i den voksne befolkningen i 25 kommuner med samisk og norsk bosetning i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag

Vitenskapelig tittel:

Aspects of self-reported oral health among indigenous Sami and non-Sami adults in Northern- and Mid-Norway. A cross-sectional studyProsjektbeskrivelse:
De siste 30 år har vi sett betydelig bedring i tannhelse. I befolkningen >21 år vurderer 3/4 sin tannhelse som god. Samtidig er det 1/10 som ikke går til tannlege til tross for at de mener å ha behov for tannbehandling. Den positive utviklingen er ikke likt fordelt i landet. Finnmark kommer dårligst ut mht barn og unge som aldri har hatt hull i tennene sine, og tannhelsen og bruk av tannhelsetjenesten er spesielt dårlig i de definerte samiske områdene. Tannhelsen blant voksne i Finnmark vet vi lite om, og heller ikke om tannhelsen variere etter etnisitet. Det overordnede målet er å studere aspekter av selvrapportert tannhelse i voksenbefolkningen i områder i Nord- og Midt-Norge med samisk og norsk bosetning, og å analysere tannhelseatferd, erfaring og tilfredshet med tannhelsen og tannhelsetjenesten i lys av demografiske variabler og risikofaktorer. Studien er basert på Saminor 2-data (2012, en tverrsnittstudie); n = 11600 deltok, svarprosent 27 %, og 34 % rapporterte samisk bakgrunn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/595 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tordis A Trovik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et Master-avhandlings-prosjekt. Veiledning i prosjektet finansieres gjennom veileders stilling ved ISM.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master of Public Health (MPH), Nivå: Master-grad
Sluttmelding/publikasjon: Aspekter av selvrapportert tannhelse i den voksne befolkningen i 25 kommuner med samisk og norsk bosetning i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
14.09.2017 REK nord