Forskningsprosjekt


Tidlig identifisering og tidlig habilitering for barn med fokus på fidgety movements

Vitenskapelig tittel:

Effekt av tidlig identifisering og  tidlig motorisk intervensjon  for barn med risiko for utviklingsforstyrrelser: umiddelbart og langvarig.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har to hovedfokus. 1. Tidlig identifisering av motoriske avvik hos nyfødte barn. 2. Effektvurdering av tidlig målrettet intervensjon med individuelt tilpasset motorisk behandling og tilnærming. Vurdering av et nyfødt barns spontane bevegelsesmønster (General Movements Assessment, GMA) er en egnet metode som har høy prediktiv validitet til å forutsi alvorlige nevrologiske forstyrrelser tidlig etter fødsel. Analysering av spontane bevegelser er basert på videoopptak. Metoden er raskt tilgjengelig og trygg å bruke. Den skal brukes både for å 1) identifisere barn med motoriske avvik og 2) vurdere effekt av tidlig motorisk intervensjon. Effektvurderingen av individuelt tilpasset fysioterapi er basert på neurodevelopmental konseptet . Vi vurderer kort- og langvarig effekt av intervensjon. Prosjektet er designet for å besvare om, evt hvordan, individuelt tilpasset intervensjon påvirker barnets spontane bevegelser på kort sikt og senere hindrer avvik i motorisk utvikling
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/680 Prosjektstart: 01.07.2015 Prosjektslutt: 30.06.2025

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Britt Nakstad
Forskningsansvarlig(e):  BUK, Ahus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen -gjøres som ledd i fagutvikling ved avdelingenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst