Forskningsprosjekt


Apixaban til behandling av venøs blodpropp hos kreftpasienter

Vitenskapelig tittel:

Apixaban as treatment of venous thrombosis in patients with cancerProsjektbeskrivelse:
Kreftpasienter har lett for å få blodpropp. Standardbehandling av blodpropp hos kreftpasienter er lavmolekylært heparin. Siden kreftpasienter har stor risiko for å få nye blodpropper er det anbefalt at de behandles så lenge de har kreft, som ofte kan være livslangt eller i flere år. Ulempene med lavmolekylært heparin er at det må settes som sprøyter i huden en eller to ganger daglig og at det er det dyreste av alle behandlingsalternativer for blodpropp. De siste årene har det kommet ny behandling av blodpropp som kalles Direkte orale antikoagulanter (DOAK) fordi de direkte hemmer trombin eller aktivert koagulasjonsfaktor X og kan tas som tabletter. DOAK har blitt testet ut i store multinasjonale studier som viser at de er effektive og sikre i behandlingen av blodpropp. DOAK har imidlertid ikke blitt testet ut hos kreftpasienter med blodpropp. I vår studie ønsker vi å teste ut sikkerheten og effektiviteten i behandlingen av kreftpasienter med blodpropp med DOAK’en apixaban.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/910 EudraCT-nummer: 2014-005439-15 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Erik Astrup Dahm
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløpig kun mindre finanisering fra Norges forskningsråd. Ytterligere finansiering vil bli ettersendt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst