Forskningsprosjekt


Ettårs resultater for operasjon med skiveprotese versus avstivningsoperasjon for pasienter registrert i Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Vitenskapelig tittel:

One year results of total disc replacement compared to fusion in the Norwegian Registry for Spine Surgery.Prosjektbeskrivelse:
Kroniske korsryggsmerter er svært utbredt i befolkningen, og forårsaker store offentlige utgifter i form av trygdeytelser og behandlingsutgifter. Denne forskningen skal gi ny kunnskap om resultatene av to av de mest aktuelle kirurgiske behandlingsmetodene ved korsryggsmerter og slitasjeforandringer i korsryggens mellomvirvelskiver: Avstivning og innsettelse av skiveprotese. Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi har opplysninger om pasienter som har gjennomgått ryggkirurgi i Norge siden 2006. Opplysningene omhandler plager, livskvalitet og funksjonsnivå før operasjon, og 3 og 12 måneder etter operasjon, i tillegg til opplysninger om selve operasjonen. Forskningen skal gjøres ved å sammenlikne resultatene av avstivningsoperasjon og operasjon med skiveprotese hos pasienter registrert i Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi, men vil også gi nyttig informasjon om såkalt ekstern validitet for pasienter inkludert i Den Norske skiveprotesestudien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/412 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjersti Storheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Undersøkelsen inngår i et PhD-prosjekt finansiert av Helse Sør-Øst og Extrastiftelsen / Ryggforeningen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst