Forskningsprosjekt


Kunnskapsbasert behandling av kvinner med kjønnslemlestelse

Vitenskapelig tittel:

Evidence based management of women who have undergone female genital mutilation, a  population based study of women referred to outpatient specialist care.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å skaffe ny evidens for forekomst av komplikasjoner etter kjønnslemlestelse (female genital mutilation, FGM) og om hvilket tidspunkt i svangerskap/fødsel det er best å åpne kvinner som har fått gjensydd vaginalåpningen. Behandlingen av denne nye pasientgruppen er i stor grad basert på ekspertuttalelser. Vi vil anvende et populasjonsbasert design som benytter informasjon fra medisinske journaler ved 8 spesialistklinikker over en tiårsperiode. Dette er et unikt materiale i internasjonal sammenheng. Vi ønsker å besvare følgende spørsmål: Hva er forekomsten av gynekologiske komplikasjoner hos kvinner med FGM? Vedvarer en økt risiko for fødselskomplikasjoner i Norge og hva er indikasjon for keisersnitt sammenlignet med ikke omskårede kontroller. For å svare på om åpning i 2. trimester gir lavere risiko for fødselskomplikasjoner enn åpning ved fødsel vil vi via MFR identifisere kvinner som ikke har blitt åpnet i svangerkskapet, men under fødsel.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/433 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siri Vangen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Kvinne- og barneklinikken OUS. Stipendiaten er ansatt på Nasjonal kompetanse for kvinnehelse. Ingen spesiell økonomisk avtale.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst