Forskningsprosjekt


Sunn seksuell aldring

Vitenskapelig tittel:

Sunn seksuell aldring - En kvalitativ studie av seksuelle problemer og tilfredshet med seksuallivet blant eldre voksneProsjektbeskrivelse:
Prosjektet vil gi innsikt i hvordan nye generasjoner eldre voksne forholder seg til seksuell helse og velvære. Hvilke behov har eldre voksne, hvilke problemer har de, og hvordan kan helsevesenet og helsepersonell møte eldre pasienters behov for å leve ut sin seksualitet? Hvilke intervensjoner kan vi iverksette for å fremme seksuell helse blant eldre? For å gi svar på dette gjennomføres en kvalitativ dybdeintervjustudie med eldre voksne fra 65 år og over.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/347 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 30.07.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bente Træen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo ved Psykologisk instituttForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst