Forskningsprosjekt


Effekt av behandling med myk tannskinne i blandingstannsettet

Vitenskapelig tittel:

Treatment effects of the eruption guidance appliance in children with mixed dentition in relation to age and patient complianceProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å se om en myk tannskinne som kalles eruption guidance appliance (EGA) er like effektiv i å korrigere bittfeil i det sene blandingstannsettet som i det tidlige blandingstannsettet og om montering av microsensor i EGA stimulerer til mer bruk av skinnen. I en randomisert kontrollert studie fordeles 50 barn i alderen 9-10år tilfeldig i en kontroll og behandlingsgruppe. Behandlingsgruppen starter behandling med EGA fortløpende mens kontrollgruppen får kjeveortopedisk behandling senere. Økt bruk av avtakbar kjeveortopedisk apparatur antas å føre til en raskere forbedring av bittavvik. En hurtigere korreksjon av bittfeil innebærer færre besøk hos reguleringstannlegen. Bruk av EGA kan redusere behovet for og lengden av en etterfølgende fase med fastmontert tannregulering i det permanente tannsettet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/370 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Sjögren
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet utføres som en del av en PhD grad ved Institutt for klinisk odontologi(IKO) hvor IKO finansierer prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Kjeveortopedi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.03.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord