Forskningsprosjekt


Psykometriske analyser av SNOT-20 på norsk

Vitenskapelig tittel:

Psykometric analysis of the norwegian version of SNOT-20Prosjektbeskrivelse:
.St. Olavs Hospital, øre-nese-hals avdelingen (ØNH), rhinologisk seksjon etablerte, i samarbeid med lokalt personvernombudet, ved starten av 2012 et kvalitetsregister for pasienter som gjennomgår operasjoner i nesen eller bihulene der symptom opplevelse og livskvalitet før og etter behandling er en indikator på effekten av behandling. Måleinstrumentene SNOT-20 og SF-36 brukes i kvalitetsregisteret..Sino-nasal outcome test (SNOT-20) er oversatt til norsk og tatt i bruk, men ikke validert, sammenlignet med SF-36 eller psykometrisk validert. Hensikten med denne studien er derfor å gjennomføre en psykometrisk evaluering av SNOT-20 med utgangspunkt i allerede innsamlet datamateriale fra pasienter før og 6 måneder etter kirurgisk behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/593 Prosjektstart: 03.05.2015 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Vegard Bugten
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ØNH avdelingen og NTNUForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord