Forskningsprosjekt


Andre internasjonale studie på klassisk Hodgkin lymfom hos barn og ungdom

Vitenskapelig tittel:

Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin's Lymphoma in Children and AdolescentsProsjektbeskrivelse:
Studien bygger på tidligere studier der pasienter med klassisk Hodgkins lymfom i ung alder deles inn i tre risikogrupper. For terapigruppe 2 og 3 er studien i hovdesak en randomisert studie med mål å forbedre behandlingen.Studien bygger på erfaringene fra forrige studie av samme gruppe, Euronet-PHL-C1. Det randomiseres mellom standard COPDAC kurer og mere intensive DECOPDAC kurer for avgjøre om flere pasienter kan helbredes og mer intensiv kjemoterapi kan tillate mindre bruk av strålebehandling. I tillegg til randomiseringen for pasienter i gruppe 2 og 3 er det mindre endringer for guppe 1 (noen får en ekstra kjemoterapikur for å kompensere for at strålebehandling utelates). Det er også endringer i strålebehandlingen, da pasienter som skal ha dette etter de mer intensive DECOPDAC kurene vil få mindre felter enn i tidligere studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/368 EudraCT-nummer: 2012-004053-88 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.03.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alexander Fosså
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering nødvendig da alle tiltak dekkes av vanlig behandlingsopplegg og evnt studie spesifikke ting ikke koster mye. Vi vil evnt søke om støtte til delfinansiering av forskningssykepleier om nødvending. Det er ingen finansielle bindinger til Sponsor eller industri som er relevante for studien.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.03.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
19.11.2015 REK nord
09.03.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
31.05.2018 REK nord