Forskningsprosjekt


Aktiv medbestemmelse (Shared decision-making) hos pasienter med maligne blodsykdommer – pasientens opplevelse av medvirkning i behandlingsvalg

Vitenskapelig tittel:

Aktiv medbestemmelse (Shared decision-making) hos pasienter med maligne blodsykdommer – pasientens opplevelse av  medvirkning i behandlingsvalgProsjektbeskrivelse:
En stor gruppe pasienter med malign blodsykdom har ikke kurerbar sykdom, som de kan leve mange år med. Det vil da være et sykdomsforløp med gjentatte behandlingsperioder, vekslende med behandlingsfri perioder Det vil være flere mulige behandlingsalternativer og valget tas etter en samlet vurdering av selve sykdommen, behandlingen og pasientens tilstand, og selvsagt pasientens ønsker og verdier. Etter hvert vil sykdommen utvikle seg til å bli mindre behandlingsfølsom og man slipper opp for behandlingsmuligheter. Da må en avgjørelse tas om når behandlingen skal stoppes. Hvor lenge skal man prøve ”litt til ” i en situasjon der plagene med sykdommen øker og livskvaliteten forverres? Pasienten må i stor grad være med å avgjøre dette. Forskningsspørsmål: 1) Hva skal til for at pasientene kan delta i behandlingsvalg? 2) Hvordan opplever pasientene å skulle delta i behandlingsvalg? Metode: Dybdeintervju med 5-10 pasienter som transkriberes og analyseres. Publisering: Masteroppgave
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/350 Prosjektstart: 11.01.2015 Prosjektslutt: 15.05.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Olaf Aasland
Forskningsansvarlig(e):  UiO HELED
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen større utgifter som krever finansiering utover det som bekostes av prosjektansvarlig.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helseadministrasjon, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst