Forskningsprosjekt


Psykologisk stress og Revmatoid Artritt

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen skal gi kunnskap om hvilken påvirkning psykologisk stress har på smertesymptomene ved revmatoid artritt. Vi ønsker spesifikt å undersøke om psykologisk stress fører til forverring av smerter hos pasientene med revmatoid artritt. Mer spesifikt vil det også bli undersøkt om individets vurdering av stress og oppfatning av sin sykdom kan ha innvirkning på forholdet mellom stress og smertesymptomer. Vi vil i tillegg forsøke å identifisere kjønnsforskjeller da kvinner og menn har en tendens til å reagere ulikt på stress. Det vil bli brukt et prospektivt forskningsdesign med to måletidspunkter, hvor målingene vil bli foretatt med omtrent 4 måneders mellomrom. Datainnsamlingen vil foregå kvantitativt, hvor vi ønsker å bruke spørreskjemaer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/592 Prosjektstart: 15.04.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Svein Bergvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet mottar ingen økonomisk støtteForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
23.04.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
12.10.2017 REK nord