Forskningsprosjekt


Utvikling av et spørreskjema på livskvalitet hos kreftoverlevere

Vitenskapelig tittel:

Development of a Quality of Life cancer survivorship questionnaire by The European Organization for Research and Treatment of CancerProsjektbeskrivelse:
Antallet kreftoverlevere øker. Fordi de lever lenger, har de økt risiko for å utvikle seneffekter (fysiske, psykiske og sosioøkonomiske). Eksisterende spørreskjemaer retter lite oppmerksomhet mot langsiktige fysiske effekter av kreftsykdommen og behandlingen. De har begrenset informasjon om psykometriske egenskaper. Den europeiske organisasjonen for forskning på kreft og livskvalitet (EORTC), utvikler nå et spørreskjema på kreftoverlevere. Denne søknaden gjelder fase 1 og 2. Fase 1 skal gi svar på om det er mulig å utvikle et generisk spørreskjema som dekker alle problemene til kreftoverlevere, eller er utvikling av flere sykdomsspesifikke moduler er nødvendig? I fase 2 skal det utvikles enten et basis-spørreskjema som kommer i tillegg til eksisterende spørreskjema på de ulike kreftformene, eller de eksisterende spørreskjemaene skal endres for de ulike kreftformene slik at de tilpasses kreftoverlevere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/153 Prosjektstart: 20.02.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus Kristiansand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen blir finansiert av livskvalitetsgruppen i den europeiske kreftorganisasjonen EORTC the Quality of Life Group (QLG) of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Organisasjonen har sin base i Brussel, Belgia.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2015 REK sør-øst