Forskningsprosjekt


WSP-prosjektet; en studie av psykoterapi-effekt undersøkt ved Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode.

Vitenskapelig tittel:

Psykoterapi og somatisk psykodiagnostikk; en kvalitativ undersøkelse av WSP-metodens relevans for studier av psykoterapi-effekt i klinisk praksis.Prosjektbeskrivelse:
Kvalitativ studie av endringer knyttet til psykoterapiforløp målt ved Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode (WSP). Metoden adminstreres av utenforstående undersøker ved oppstart og avslutning av behandling, undersøker gir tilbakemelding til pasient og terapeut, og ved avslutning foretas et semistrukturert intervju av terapeuten med vekt på informantenes opplevelse av undersøkelsen og dens betydning for psykoterapien. Inventory of Interpersonal Problems (IIP64), selvutfyllingsskjema, anvendes for de voksne som etablert forskningsmessig mål, til sammenlikning. For barna anvendes "Liste over barns..",T.M Aschenbach 2001. Graden av endring eller utslag på de ulike områder av WSP kartlegges og en ønsker svar på om WSP bringer noe nytt i forhold til andre mål på endring gjennom psykoterapi. Metoden er i vanlig bruk i kliniske miljø som Norsk Karakteranalytisk Institutt. Informanter er ca 12 voksne personer og deres terapeuter, og ca 6 barn og deres foresatte og terapeuter
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2191 Prosjektstart: 31.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Petter Lohne
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen avtalte finansieringskilder nå, men det vil søkes NPF, Legeforeningen og aktuelle fond.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK nord