Forskningsprosjekt


Måling av ryggbevegelighet ved bruk av sensorteknologi

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke nøyaktighet og anvendbarhet av en ny metode, Apertus` sensor, sammenlignet med tradisjonelle målemetoder, ved måling av rotasjon i thoracaldelen av ryggsøylen. Grunnet en gradvis tilstivning i ryggsøylen ved inflammatorisk, revmatisk ryggsykdom (axial Spondylartritt), måles bevegeligheten regelmessig som en del av den medisinske oppfølgingen. Bevegeligheten måles ved tradisjonelle metoder som målebånd og myrionmeter, og det er behov for valide, automatiserte målemetoder. I prosjektet planlegges det å inkludere inntil 60 pasienter, som kommer til utredning eller oppfølging av aksial Spondyartritt ved Sørlandet sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Rotasjon i nakke og thoracalcolumna, lateralfleksjon i lumbalcolumna og hofteabduksjon skal måles med ny og tradisjonell metode i randomisert rekkefølge. Av opplysninger skal alder, kjønn og sykdomsvarighet inngå. I tillegg vil pasientens totalvurdering av sykdomsbelastning bli målt ved Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), sykdomsaktivitet ved Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (Basdai) og grad av tilstivning målt ved Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (BASMI). Dette er kliniske opplysninger som inngår i utredning og oppfølging, og det skal ikke innsamles opplysninger utover dette til prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/103 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kåre Birger Hagen
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus AS
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges ForskningsrådForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2015 REK sør-øst