Forskningsprosjekt


Kartlegging av skoleerfaringer hos elever med autismespekterforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:

Personal Construct med Repertory Grid for kartlegging av skoleerfaringer hos elever med autismespekterforstyrrelserProsjektbeskrivelse:
I denne kvalitative studien ønsker vi å undersøke om metoden Repertory Grid egner seg til å hente inn informasjon om subjektive opplevelser hos barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser. Dersom metoden tillater det, ønsker vi å bruke Repertory Grid til å undersøke hvordan elever med autismespekterforstyrrelser opplever 1) pedagogiske tiltak som tar utgangspunkt i viten om typiske utfordringer knyttet til autismespekterforstyrrelser (tilretteleggingstiltak), og 2) spesifikke lærerkvaliteter og læreratferd i skolehverdagen(relasjonelle tiltak). Brukermedvirkning og innhenting av førstehåndsopplysninger står sentralt i både utformingen og utførelsen av forskningsprosjektet. Informanter som selv har autismespekterforstyrrelse vil derfor bidra i utarbeidingen av en passende Repertory Grid til bruk i forskningsprosjektet. Resultatene vil kunne bidra til en effektivisering av veiledningen som gis av ansatte ved Barnehabiliteringen
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/365 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marianne Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nei.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.03.2015 REK nord