Generell forskningsbiobank


10 års oppfølging etter gastrisk bypass

Prosjektbeskrivelse:

Alle pasienter operert med gastrisk bypass for sykelig fedme ved vår avdelingen for 10 år eller mer siden vil kalles inn til kontroll for å evaluere langtidsresultater etter kirurgi. Standard blodprøver til en slik konsultasjon vil tas. Vi ønsker i den forbindelse å ha mulighet til å ta ekstra blodprøver til biobanking mtp behov for supplerende undersøkelser.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/141 Startdato for innsamling av materiale: 01.03.2015

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Ansvarshavende: Tom Mala
Forskningsansvarlig(e):  oslo universitetssykehus
Finansieringskilder: Oslo universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2015 REK sør-øst