Forskningsprosjekt


Evaluering av Listerine Professional Gum Therapy´s effekt på plaquedannelse og utvikling av gingivitt i den modifiserte eksperimentelle gingivittmodellen.

Vitenskapelig tittel:

The plaque- and gingivitis-inhibiting capacity of Listerine Professional Gum Therapy. A parallel, split-mouth, single blind, randomized, placebo-controlled clinical study.Prosjektbeskrivelse:
Listerine Professional Gum Therapy er et nytt essensiell olje- og alkoholholdig munnvann på markedet. Produsenten hevder å ha klinisk dokumentasjon på at produktet kan forebygge og behandle «tannkjøttsinnflammasjon». Dette er en uspesifikk benevnelse som kan forstås som reversibel «gingivitt», eller den destruktive, irreversible sykdommen «periodontitt». Ut i fra dette ønsker vi å gjennomføre en uavhengig klinisk testing av produktet og studere dets virkning på plaquedannelse og gingivittutvikling. En modifisert, eksperimentell gingivittmodell (Løe & Silnes/Preus) vil bli brukt. Måling av plaque- og gingivalindex registreres, og forskjellene mellom gruppene på dag 21 testes med ANCOVA modellen. Produktet hevdes å ha stor nytte for personer med tannkjøttssykdom og resultatene av studien vil kunne ha nytteverdi for forebyggende- og helsefremmende arbeid hos enkeltpersoner, samt kunne bidra til effektivisering av behandling, og reduserte kostnader på samfunnsnivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/417 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 15.05.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hans Ragnar Preus
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen etiske eller konfliktfylte forhold rundt økonomi knyttet til prosjektet. Studien og biobanken vil finansieres gjennom forskningsmidler tilhørende Avdeling for Periodonti, og alle utgifter vil bli betalt av Avdeling for Periodonti, IKO, Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo.

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Evaluering av Listerine Professional Gum Therapy´s effekt på plaquedannelse og utvikling av gingivitt i den modifiserte eksperimentelle gingivittmodellen.
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst