Forskningsprosjekt


Nevrale svingningsmønstre som mekanisme for menneskelig kognisjon

Vitenskapelig tittel:

Oscillatory mechanisms supporting human cognition.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som målsetting å frembringe ny kunnskap om elektrofysiologisk kommunikasjon i nevrale nettverk som understøtter sentrale kognitive kontrollfunksjoner i menneskehjernen. Det vil være et særlig fokus på å forstå hvordan regioner i hjernens pannelapp og isselapp samarbeider under oppgaver som krever oppmerksomhetskontroll og arbeidsminne. Vi vil rekruttere pasienter som skal opereres for epilepsi fordi det ikke er oppnådd tilfredsstillende anfallskontroll ved hjelp av medikamentell behandling. For presis lokalisering av epileptisk aktivitet før kirurgi plasseres elektroder direkte på hjernens overflate (elektrokortikografi; ECoG), hvorpå man registrerer elektrofysiologisk aktivitet over flere dager. I denne tidsperioden vil pasienter som har samtykket til å delta i prosjektet utføre ulike kognitive oppgaver. Vi vil studere den intrakranielle elektrofysiologiske aktivitet som er relatert til spesifikke kognitive funksjoner under oppgaveløsning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/175 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Kristin Solbakk
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Norges Forskningsråd's FriMedBio program (2015 - 2019), Nevrokirurgisk avdeling - Oslo Universitetssykehus og Psykologisk institutt - Universitetet i Oslo. Det blir ikke gitt ytelser til prosjektledere eller medarbeidere fra industri, utstyrsleverandører eller andre eksterne kilder. De som er involvert i prosjektet mottar ingen ytelser utover ordinær lønn. Vi kan ikke se at det foreligger økonomiske interessekonflikter for prosjektledere eller øvrige personer som er involvert i prosjektet.

Våre samarbeidspartnere i USA finansierer sine deler av prosjektet gjennom egne forsknings- og lønnsmidler.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
12.02.2015 REK nord